• img

    KKTC'ye Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz

    Fikri ATAOĞLU, Genel Başkan

    img

DAHA FAZLA İNSAN HAKLARI, DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK

Liberal devrim niteliğindeki kapsamlı önerilerimizi uygulama fırsatını elde ettiğimiz takdirde, KKTC halkının özlemini
duyduğu güzel günlere varma yolunda çok önemli bir adımı atmış olacağız.

Daha Fazla Özgürlük

Demokrat Parti için devletin önde gelen görevi vatandaşların özgürlüklerini korumaktır

Manifesto

Daha Fazla Adalet

Demokrat Parti için hukukun üstünlüğü ve yasalar önünde vatandaşların eşitliği olmazsa olmaz bir koşuldur.

Manifesto

Daha Fazla Demokrasi

Demokrat Parti için siyasal görüşlerin, inançların, eğilimlerin farklılığı tehdit değil zenginliktir.

Manifesto
Demokrat Parti Kıbrıs

DAHA FAZLA ADALET,
DAHA FAZLA EŞİTLİK

Kıbrıs Sorunu Çözüm, Barış İnşası ve AB İlişkileri

Demokrat Parti gerek tarihi yorumlayışı gerekse kurulduğu günden beridir izlediği siyasetle, halkımızı kamplara bölücü diğer tüm siyasal aktörlerin aksine halkı birleştirici olmuş, farklılıkların bir arada bulunma hakkını savunmuş bir partidir.

Serhat AKPINAR

Genel Sekreterlik Parti Vizyonu
Vizyon & Misyon

Parça Parça Çözüm, Adım Adım Değişim

Demokrat Parti kurulduğu günden beri modern düşüncenin temelini oluşturan Özgürlük, Eşitlik ve Demokrasi belgilerini ön plana çıkarmış siyasetini bu ilkeler etrafında oluşturmuş ve aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin taçlandırılması olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine de her zaman sahip çıkmış bir partidir

Ekonomi

Verimsiz ve hantallaşan Kamu yapılandırılacak Kamudaki kurum ve kuruluşlarda verimliliği arttırmak için gerekli alt yapı kurularak tüm sistem günün koşullarına uygun hale getirilecek

Devamı

Sanayi

Girişimci gençler devlet katkısıyla desteklenecek Yeni fikri olan ve finansman sıkıntısı çeken gençlerin projeleri değerlendirilerek devlet katkısıyla hayata geçirilecek.

Devamı

İnşaat

Kamuya ait taşınmaz mallar ekonomiye kazandırılacak Kamuya ait taşınmaz malların ekonomiye katkısını artırmak için Kamu Taşınmaz Mal Yönetimi kurulacak

Devamı
Daha Fazla Demokrasi

Daha Fazla İnsan Hakları

Hızla akıp giden yaşantımız içerisinde fark edemediğimiz ancak süratle yaşanan bu gelişmeler Demokrat Parti’nin de yeni neslin taleplerine ayak uyduracak değişiklikleri kendi bünyesi içinde ele alması zorunluluğunu ortaya çıkartmıştır.

Ideology

Turunçlu Kongresi

Ideology

Alayköy Kongresi

Ideology

Bölge Ziyaretleri

Shape

Demokrat Parti Haberler

  • Events
  • Siz her şeyi başaracak güçtesiniz. Yeter ki farkında olun, yeter ki kendinize inanın.

Events

Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.